Se alla

Kontakt

Lokalföreningen Uddevalla

Ordförande Liberalerna Uddevalla
Thomas Hesselroth
Mail: thomas@hesselroth.nu

Liberaler med uppdrag i Uddevalla

Ordförande Liberalerna Uddevalla
Thomas Hasselroth
thomas@hesselroth.nu

Kommunalråd 
Monica Bang Lindberg

monica.bang-lindberg@uddevalla.se

Gruppledare Liberalerna Uddevalla
Maria Johansson
maria.el.johansson@uddevalla.se

Nämnder Uddevalla

Barn och utbildningsnämnden
Ansvarar bland annat för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Kalle Gustafsson, ledamot
carl-gustav.gustafsson@uddevalla.se

Thomas Hesselroth, ersättare
thomas@hesselroth.nu

Kultur och fritidsnämnden

Ansvarar bland annat för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kulturmiljövård och idrottsanläggningar.

Monica Bang Lindberg, ledamot
monica.bang-lindberg@uddevalla.se

Kalle Gustafsson, ersättare
carl-gustav.gustafsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnadsnämnden

har till uppgift att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en social och ekologisk hållbar kommun med god teknisk försörjning.

Roger Johansson, förste vice ordförande
roger.j.johansson@uddevalla.se

Maria Johansson, ledamot
maria.el.johansson@uddevalla.se

Socialnämnden

ansvarar för social service och omsorg för kommunens invånare samt den kommunala hälso- och sjukvården.

Katarina Torstensson, ledamot
katarina.torstensson@uddevalla.se

Christian Bohlin, ersättare