Lokalföreningen Uddevalla

Ordförande Monica Bang Lindberg  monica.bang-lindberg@uddevalla.se

 

Liberaler med uppdrag i Uddevalla

 

Stiftelsen Bohusläns Museum  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Pettersson, Siv [L]
Regionteatern Väst AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Lekmannarevisorersättare
 Ottosson, Thomas [L]
Stiftelsen barnhemmets vänner  2017-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Trogen, Marianna [L]
Nämndemän i Uddevalla domsaga  2016-01-01 –  2019-12-31
Nämndeman
 Andersson, Annemaj [L]
Nämndeman
 Johansson, Sebastian [L]
Kommunfullmäktige  2014-10-15 –  2018-10-14
Andre vice ordförande
 Steen, Ralph [L]
Ledamot
 Johansson, Roger [L]
Ledamot
 Bang Lindberg, Monica [L]
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Kommunfullmäktige, ersättare  2014-10-15 –  2018-10-14
Ersättare
 Johansson, Maria [L]
Ersättare
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Valberedningen  2014-10-15 –  2018-10-14
Ledamot
 Bang Lindberg, Monica [L]
Barn och utbildningsnämnden  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Dahlgren, Claes [L]
Ersättare
 Andersson, Gerd [L]
Bostadsstiftelsen Uddevallahem  2015-01-01 –  2018-12-31
Ersättare
 Johansson, Sebastian [L]
Revisorersättare
 Ottosson, Thomas [L]
Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Andersson, Annemaj [L]
Bohuskustens vattenvårdsförbund  2015-01-01 –  2018-12-31
Ersättare
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Uddevalla Energi AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Uddevalla Energi Elnät AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Uddevalla Energi Värme AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Uddevalla Kraft AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Bohusgas AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Sernestrand, Carl-Johan [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Hemvärnsområdets förtroendenämnder  2015-01-01 –  2018-12-31
Ersättare
 Andersson, Sigvard [L]
Gode män fastighetsbildningsmyndighet  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Johansson, Maria [L]
Fyrstads flygplats AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Handikapprådet  2015-12-31 –  2018-12-31
Ersättare
 Bang Lindberg, Monica [L]
Uddevalla Hamnterminal AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Jonsson, Rolf [L]
Kommunens revisorer  2015-01-01 –  2018-12-31
Ordförande
 Ottosson, Thomas [L]
Kommunstyrelsen  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Ersättare
 Bang Lindberg, Monica [L]
Kultur och fritidsnämnden  2015-01-01 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Bang Lindberg, Monica [L]
Stiftelsen Ljungskilehem  2015-01-01 –  2018-12-31
Ersättare
 Johansson, Sebastian [L]
Mediapoolen Västra Götaland AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Uddevalla Omnibus AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Olsson, Rickard [L]
Lekmannarevisorersättare
 Ottosson, Thomas [L]
Socialnämnden  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Andersson, Gerd [L]
Ersättare
 Sukurica, Esad [L]
Personalutskottet  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Uddevalla Turisttrafik AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Stiftelsen för sjömanskyrkan  2015-01-01 –  2018-12-31
Ersättare
 Berglund, Gun [L]
Uddevalla Utvecklings AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Vigselförrättare  2015-01-01 –  2018-12-31
Vigselförrättare
 Steen, Ralph [L]
Valnämnden  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Ryhage, Birgitta [L]
Vänortskommitten  2015-01-01 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Steen, Ralph [L]
Ersättare
 Ryhage, Birgitta [L]
Vänortsstyrelsen  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Steen, Ralph [L]
Uddevalla Vatten AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Olsson, Rickard [L]
Destination Uddevalla  2016-07-01 –  2018-06-30
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
SwanFalk Shipping AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Jonsson, Rolf [L]
Samhällsbyggnadsnämnden  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Johansson, Roger [L]
Ersättare
 Johansson, Maria [L]
Jävsutskottet  2015-01-01 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Jonsson, Rolf [L]
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  2015-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Arbetsmarknadsutskott  2015-01-28 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Kommunfullmäktiges demokratiberedning  2015-02-11 –  2018-12-31
Vice ordförande
 Steen, Ralph [L]
Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB  2015-01-01 –  2018-12-31
Lekmannarevisor
 Ottosson, Thomas [L]
Hållbarhetsberedning  2015-09-09 –  2018-12-31
Ledamot
 Jonsson, Rolf [L]
Krisledningsnämnd  2015-09-09 –  2018-12-31
Ledamot
 Bang Lindberg, Monica [L]
Stiftelsen Särfond nr 7, Patrik Johanssons  2017-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Dahlgren, Claes [L]
Kommunala rådet för äldre (kommunens repr)  2017-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Bang Lindberg, Monica [L]
Kommunala rådet för personer med  2017-01-01 –  2018-12-31
Ledamot
 Bang Lindberg, Monica [L]
Gustafsbergsstiftelsen  2018-01-01 –  2020-12-31
Ledamot
 Johansson, Roger [L]
Ombud för Regionteatern Väst AB  2018-01-01 –  2018-12-31
Ombud
 Pettersson, Siv [L]
Ombud för Sportstugan förening  2018-01-01 –  2018-12-31
Ombud (ersättare)
 Bang Lindberg, Monica [L]

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.